Adam Kovalčík

 • Domů
 • Aktuality
 • CV
 • Kontakt
 • EN
 • MiniaturaMiniaturaMiniaturaMiniatura

  Přepravní box svatého Jiří

  Spolupráce (abecedně): Adam Kovalčík, Petra Křivová a Adam Velíšek
   
  Petra Křivová - www.petrakrivova.blogspot.cz
  Adam Velíšek - www.adamvelisek.com

  Mezikulturní výměna a s tím spojená migrace a politický styk mezi dnešním územím Rumunska a současným územím Čech a Moravy sahá až do raného středověku. Roku 1373 nechal císař Karel IV. zhotovit sochu svatého Jiří dílnou Martina a Jiřího z Kluže. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších českých, ale i evropských gotických plastik.
  Socha vyrobená v Kluži cestovala až do Čech, kde se zhotovilo několik odlitků. Kopie sochy je také vstupním reliktem v budově Akademie výtvarných umění v Praze. Již více než sto let je každý student determinován tímto objektem, který je prakticky kolektivním symbolem spojeným se studiem na AVU.
  Instalace „Přepravní box sv. Jiří“ odkazuje k historické události, kdy sv. Jiří byl podruhé v pohybu, a to v roce 1900, kdy cestoval zpět do Kluže jako dar. Současná instalace je v podstatě jezdeckou sochou a přepravním boxem současně.
  Monumentálnost bloku současně subverzivně odkazuje k obecné problematice funkcí soch ve veřejném prostoru, které mají potvrdit status quo danému politickému a společenskému prostředí. Socha nesla ideu, zprávu, tedy vždy silný obsah. V době pouliční zábavy, novodobých cirkusů a Evropských hlavních měst kultury se stává socha dekorem, kde estetická kritéria daného prostředí a doby jsou hlavním kritériem. Záměrná redukce formy u sv. Jiří automaticky podtrhuje různé asociace, které jsou podstatné pro vizuální definici prostoru, v němž žijeme.

   — František Zachoval
   
   
  Projekt podpořilo České centrum v Bukurešti.
  http://bucharest.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/festivalul-18/
  http://czech-it.ro
  https://www.facebook.com/CentrulCeh?fref=ts

  Vytvořil Tomáš Volf